Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

panjezusnarowerze
7973 335e 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamrrru mrrru

September 09 2019

panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
1033 ae4e 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamrrru mrrru
panjezusnarowerze
2372 bf95 390
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamrrru mrrru
panjezusnarowerze
1174 277e 390
Reposted fromdjLangley djLangley viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
0827 649e 390
Reposted fromallblack allblack viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
panjezusnarowerze
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
3218 ddab 390
Reposted fromwentyl wentyl viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
0812 2220 390
Reposted fromxawery xawery viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamrrru mrrru

July 13 2019

panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
9418 a1dd 390
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
2283 1713 390
panjezusnarowerze
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl