Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

panjezusnarowerze
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
https://bit.ly/2Ko2uUZ
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Show me a strong woman and I’ll show you the scars on her soul that made her so.
— J.J. McAvoy, Children of Ambition
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione

May 21 2018

panjezusnarowerze
Pewne rzeczy mogą się zdarzyć między ludźmi tylko w ciszy.
— Susan Sontag
Reposted frommessinhead messinhead viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
9445 e751 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa

April 01 2018

panjezusnarowerze
1252 003e 390
panjezusnarowerze
2730 4ed1 390
Reposted fromluksfer luksfer viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Wsparcie, wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność.
Stawianie siebie na pierwszym planie by móc dawać z siebie wszystko drugiej osobie
Spokój. Burzliwe konwersacje, wymiany poglądów, wymiana myśli, spojrzeń.
Realna ocena faktów, Głowa w chmurach, Miękkie kolana, Twarda dupa.
Dezorientacja.


— miłość
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

March 11 2018

panjezusnarowerze
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viawszystkodupa wszystkodupa

January 27 2018

panjezusnarowerze
Reposted fromkels kels viawszystkodupa wszystkodupa
4618 aadd 390

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

panjezusnarowerze
7521 88af 390
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl