Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

panjezusnarowerze
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
2947 94e7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viawszystkodupa wszystkodupa

January 27 2018

panjezusnarowerze
Reposted fromkels kels viawszystkodupa wszystkodupa
4618 aadd 390

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

panjezusnarowerze
7521 88af 390
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viawszystkodupa wszystkodupa

December 22 2017

panjezusnarowerze
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
panjezusnarowerze
6427 dd52 390
Reposted fromMadristas Madristas viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
7359 191b 390
Reposted frompixielark pixielark viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
7428 9a1d 390
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
panjezusnarowerze
8517 58ab
panjezusnarowerze
9920 64ef 390
Reposted frometerycznie eterycznie viamrrru mrrru

November 19 2017

panjezusnarowerze
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
3368 5718 390
panjezusnarowerze
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa

November 14 2017

panjezusnarowerze
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
9469 37d0 390
Reposted fromnoja noja viawszystkodupa wszystkodupa

November 04 2017

8743 0ca7 390
Reposted fromtwice twice viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl