Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

panjezusnarowerze
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
panjezusnarowerze
6427 dd52 390
Reposted fromMadristas Madristas viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
7359 191b 390
Reposted frompixielark pixielark viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
7428 9a1d 390
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
panjezusnarowerze
8517 58ab
panjezusnarowerze
9920 64ef 390
Reposted frometerycznie eterycznie viamrrru mrrru

November 19 2017

panjezusnarowerze
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
3368 5718 390
panjezusnarowerze
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa

November 14 2017

panjezusnarowerze
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
9469 37d0 390
Reposted fromnoja noja viawszystkodupa wszystkodupa

November 04 2017

8743 0ca7 390
Reposted fromtwice twice viapsychoviolet psychoviolet
panjezusnarowerze

October 14 2017

I’m such a “Look at the moon!” person.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamrrru mrrru
panjezusnarowerze
Pierwszym, podstawowym wymogiem wobec wyrażeń potocznych jest trafność, a jeśli często są one zabawne, to właśnie dlatego, że trafiają w sedno. Jak już próbowałem kiedyś wykazać mówiąc o potocznych epitetach, cała stronica uczonych tasiemców nie wyrazi tego, co stwierdzenie, że jakaś kobieta jest suką lub że jakiś mężczyzna jest frajerem. Dla celów akademickich prawdy psychologiczne mogą być sformułowane w języku naukowym, lecz skuteczne poznanie konfliktów emocjonalnych w praktyce wymaga nieraz innego podejścia. Dlatego wolimy grać w „Ależ to okropne” niż w „werbalizowanie projekcyjnej agresji analnej

W co grają ludzie. Analiza gier transakcyjnych Eric Berne
Reposted fromAnnju Annju viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viapsychoviolet psychoviolet

September 13 2017

panjezusnarowerze
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.

September 03 2017

0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl