Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

panjezusnarowerze
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
8220 34cc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
4070 e6a0 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
pisanie się
odnoszę wrażenie że długotrwały związek międzyludzki nie opiera się na stronie biernej: "być sobie pisanym"
w grę musi wchodzić czynne i codzienne "pisanie się sobie" nawzajem nawet wtedy gdy boli ręka
szczególnie wtedy
                                                                   - Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwojtekj wojtekj viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
1133 4069 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
5977 38ee 390
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
6154 c750 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

October 26 2018

6259 8007 390

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.

October 19 2018

panjezusnarowerze
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
panjezusnarowerze
4003 8894
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa

October 01 2018

panjezusnarowerze

September 14 2018

panjezusnarowerze
2081 0873 390
Reposted fromintrigante intrigante viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze

Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: 

„Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” 

Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.

https://volantification.pl/2016/10/09/jak-masz-miec-byle-jakie-oparcie-to-lepiej-oprzyj-sie-o-sciane
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
panjezusnarowerze
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

July 21 2018

you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viamrrru mrrru
panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl