Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

panjezusnarowerze
Reposted frommefir mefir viaNatique Natique
panjezusnarowerze
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapotrzask potrzask
7780 14f4 390
Reposted fromtwice twice viapotrzask potrzask
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
5983 5c1a 390
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

March 19 2017

panjezusnarowerze
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
Reposted frombluuu bluuu viamissyseepy missyseepy

March 17 2017

2762 bea8 390
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
1789 4181 390
Hallgrimskirkja in Reykjavík, Iceland


WOW.
Reposted fromrol rol viaNatique Natique

March 05 2017

panjezusnarowerze
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru
panjezusnarowerze
4547 c299 390
Reposted fromsnowlake snowlake viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
panjezusnarowerze
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viapotrzask potrzask

March 04 2017

panjezusnarowerze
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viamissyseepy missyseepy
9812 395d 390

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viamissyseepy missyseepy
7979 d996 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamissyseepy missyseepy
panjezusnarowerze
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
panjezusnarowerze
4287 78f5 390
Reposted fromkerosine kerosine viamissyseepy missyseepy
7050 5097 390
Reposted frombitner bitner viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl